Ceník výkonů pro samoplátce
(platný od 1.1.2022)

Komplexní  endokrinologické vyšetření 800,-
Kontrolní endokrinologické vyšetření 400,-
Sonografické vyšetření  krku 400,-
Sonografické vyšetření s provedením punkční biopsie
(FNAB, včetně cytologického vyšetření vzorku)
1500,-
 

Předpis receptu, vystavení  žádanky bez současného klinického vyšetření

50,-

 
Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Výpis z dokumentace na přání pacienta (např. pro komerční pojišťovnu) 250,-

Kopie výsledků na přání pacienta (do 5 stran)

Zaslání receptu, žádanky nebo zprávy poštou na přání pacienta (kromě ceny poštovní známky)                                                                                          50 Kč

Poplatek za opakované  vystavení receptu , žádanky, zprávy apod.  při její ztrátě                                                                                                               50 Kč                                                                                                                                                                                                              

50,-