Ceník výkonů pro samoplátce
(platný od 1.1.2022)

Komplexní  endokrinologické vyšetření 800,-
Kontrolní endokrinologické vyšetření 400,-
Sonografické vyšetření  krku 350,-
Sonografické vyšetření s provedením punkční biopsie
(FNAB, včetně cytologického vyšetření vzorku)
1000,-
 
Minimální kontakt
(např. vypsání receptu, žádanky apod.)
40,-

 
Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Výpis z dokumentace na přání pacienta (např. pro komerční pojišťovnu) 250,-
Kopie výsledků na přání pacienta (do 5 stran) 50,-