MUDr. Nataša Kaňová

vedoucí lékař
91914354 time management mind and business scheduling or deadline planning as a human brain made of clock objVystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,  složila atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství a  nástavbovou atestaci v oboru endokrinologie. Od roku 1991 až doposud pracuje  v Endokrinologickém ústavu v Praze, v letech 2004 - 2010 pracovala na částečný úvazek v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí.

MUDr. Markéta Gudevová

83141927 thinking business time concept as a group of clock objects shaped as a human head with gears and cog
Vystudovala 1. lékařskou fakutlu Univerzity Karlovy v Praze, promovala v roce 2000. V roce 2003 složila atestaci z  vnitřního lékařství a v roce  2009 atestaci z  endokrinologie. Pracovala na interním oddělení v Nemocnici Kolín.

....

83141927 thinking business time concept as a group of clock objects shaped as a human head with gears and cog